Od czego zależy wysokość limitu odnawialnego?

Limit odnawialny to atrakcyjny sposób finansowania zarówno mniejszych wydatków, jak i poważniejszych przedsięwzięć. By móc ocenić czy będzie faktycznie dobrym wyborem, należy najpierw sprawdzić od czego zależy jego wysokość i jak właściwie działa.

Podkreślenia wymaga fakt, że limit odnawialny (limit kredytowy) oferują dziś nie tylko instytucje bankowe, ale również pojedyncze firmy pożyczkowe. To o tyle ważne, że ich produkty, mimo takiego samego nazewnictwa, różnią się pod względem mechanizmu działania, zasad ubiegania się o środki, czy też maksymalnej kwoty limitu. Co więcej, nieco inny jest również zestaw czynników, decydujących o wysokości przyznanego finansowania.

Jak działa limit odnawialny?

Istota limitu kredytowego polega na tym, że po zawarciu umowy z bankiem lub firmą pożyczkową, klient zyskuje możliwość swobodnego i wielokrotnego korzystania z określonej puli środków. W przypadku oferty banku, dodatkowe pieniądze są „podpinane” bezpośrednio do konta osobistego użytkownika; gdy saldo na jego rachunku spada do zera, automatycznie zaczyna wydawać środki udostępnione przez bank. Limit pozabankowy jest natomiast obsługiwany za pomocą osobnego konta, prowadzonego przez instytucję pożyczkową – chcąc skorzystać tutaj z pożyczki trzeba uprzednio złożyć dyspozycję wypłaty. Więcej o szczegółach działania takiego rozwiązania można przeczytać pod adresem: https://www.euroloan.pl/pozyczki/limit-kredytowy.

Limit pozabankowy i bankowy, mimo odmiennego mechanizmu działania, oferują praktycznie taki sam zestaw korzyści. Obydwa produkty zapewniają: stały i wygodny dostęp do dodatkowej gotówki, elastyczną spłatę zadłużenia, naliczanie odsetek wyłącznie od wykorzystanej części, czy brak opłat w okresie nieużytkowania produktu.

Ile może wynosić wysokość limitu kredytowego?

Limit odnawialny najlepiej sprawdza się przy sporadycznym finansowaniu wydatków, opiewających na kwoty od kilkudziesięciu do kilku, maksymalnie kilkunastu tysięcy złotych. Przy wyższym, długo utrzymującym się zadłużeniu, staje się on już kosztownym produktem. Warto jednak wiedzieć, że w bankach można uzyskać limit w wysokości nawet 150 000 złotych, natomiast w firmach pożyczkowych – do 40 000 złotych. Górna granica finansowania może być oczywiście różna, bowiem każda instytucja indywidualnie decyduje o szczegółach swojej oferty.

Podstawowe czynniki decydujące o wysokości limitu odnawialnego

Ubiegając się o limit odnawialny, klient musi przejść przez standardową procedurę badania sytuacji finansowej i historii kredytowej. Niezależnie czy mowa o banku czy firmie pożyczkowej, instytucja przeanalizuje, jak wnioskodawca radził sobie ze spłatą dotychczasowych zobowiązań, ile zarabia i jaki jest jego obecny stan zadłużenia. Najczęściej może liczyć na przyznanie limitu w wysokości, stanowiącej kilkukrotność jego miesięcznych zarobków, przy czym decydujące znaczenie ma tutaj dochód „na rękę”. Inaczej mówiąc, instytucja finansowa przygląda się comiesięcznym wpływom na konto klienta oraz jego stałym wydatkom – a następnie ocenia, z jaką wielkością nowego zadłużenia byłby on w stanie sobie poradzić. Co oczywiste, klient nie musi zawierać umowy na przyznaną mu maksymalną wysokość limitu – jeśli chce na przykład uniknąć pokusy nadmiernej rozrzutności, może zdecydować się na niższy poziom finansowania.

Co jeszcze wpływa na wysokość limitu?

Istotny wpływ na wysokość bankowego limitu kredytowego ma również to, jak długo klient posiada konto w danym banku. Jeśli rachunek założył niedawno, instytucja przyzna mu niższe finansowanie, niż osobie, która znajduje się w bardzo podobnej sytuacji finansowej, ale zarazem od wielu miesięcy czy nawet lat użytkuje jej rachunek osobisty. Warto przy tym zaznaczyć, że klienci, którzy już od jakiegoś czasu aktywnie korzystają z limitu kredytowego danej instytucji z czasem mogą spodziewać się propozycji podwyższenia limitu – oczywiście pod warunkiem, że regularnie spłacają zadłużenie. W przypadku limitu pozabankowego, ze względu na brak powiązania produktu z rachunkiem osobistym, wspomniane elementy nie mają znaczenia.

Limit firmy pożyczkowej łatwiej dostępny

Ponieważ bank obraca przede wszystkim środkami od klientów, pozyskanymi na przykład z lokat terminowych, stosuje ostrożną politykę kredytową i działania na rzecz ograniczenia ryzyka. Dlatego zanim zdecyduje się pożyczyć pieniądze, skrupulatnie analizuje sytuację finansową oraz rzetelność płatniczą wnioskodawcy. Negatywną decyzję w sprawie przyznania limitu może wydać wówczas, gdy klient ma niestabilne zatrudnienie, zbyt wiele zobowiązań, czy też zaległości w regulowaniu rat.

Firma pożyczkowa oczywiście również weryfikuje kondycję finansową i historię kredytową klienta, niemniej jednak stosuje przy tym nieco łagodniejsze kryteria oceny wniosku. Dlatego osoba, której banki odmówiły udostępniania limitu (lub przyznały jego niską kwotę) powinna zainteresować się ofertami instytucji pożyczkowych. Propozycja pozabankowa może okazać się dobrym wyborem także z tego względu, że limit jest tutaj obsługiwany z poziomu osobnego konta, a to, ułatwia kontrolowanie wydatków i stanu zadłużenia.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here