Łączenie za sobą pojęć urbanistyki i społeczeństwa

Istnieją dwa odrębne pojęcia, które jednak można ze sobą ściśle powiązać. Pierwszym z nich jest urbanistyka, a drugim społeczeństwo. Jeżeli chodzi o urbanistykę to ogólnie mówimy tu o nauce, która dotyczy planowania, powstawania i rozwoju poszczególnych miast, województw, czy osiedli. Społeczeństwo jest szeroko rozumiane, jako większa grupa ludzi, która bywa powiązana wzajemnymi stosunkami, posiada własną tożsamość, kulturę, poglądy i zamieszkuje dane terytorium będące niejednokrotnie suwerennym podmiotem. Często w jego granicach znajduje się szereg instytucji, które pozwalają na utrzymanie ustalonego porządku, oraz stwarzają możliwość współorganizacji na różnych szczeblach. Taką grupą społeczną może być ludność danego miasta, kraju, czy nawet kontynentu, choć istnieje także pojęcie społeczności globalnej. Nieco inną społeczność tworzą też wszelkiego rodzaju grupy plemienne. Dane społeczeństwo zamieszkuje pewien teren zurbanizowany i to jest właśnie powiązanie tych dwóch zjawisk ze sobą.

http://www.nawww.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here