straż graniczna

Do głównych zadań służby granicznej należy ochrona granic państwowych i kontrolowanie ruchu granicznego w Polsce. W skład takiej służby wchodzi kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Istotna jest nie tylko dla bezpieczeństwa danego kraju, ale również całej Unii Europejskiej. Sama rekrutacja na to stanowisko nie należy do najłatwiejszych. Czym zajmuje się strażnik graniczny? Co należy do jego obowiązków? Sprawdźmy to!

Przeczytaj też: https://www.zawody.pl/ile-zarabia-sie-w-sluzbie-granicznej/ 

Jakie są obowiązki strażnika granicznego?

Do zadań straży granicznej należy wymienić przede wszystkim zapobieganie nielegalnej migracji poprzez czynności kontrolne, rozpoznawanie i analizę zagrożenia, wydawanie zezwolenia na przekraczanie granicy — także wizy, rozpoznanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstwa oraz ściganie sprawców. Nie chodzi oczywiście o zwykłych sprawców. Muszą być to: przestępstwa związane z nielegalnym przewozem towarów czy dóbr kultury,  przemytem narkotyków czy handlem ludźmi. 

Dodatkowo strażnik graniczny: osadza i utrzymuje znaki graniczne, chroni urządzenia służące do ochrony granicy,  gromadzi i przetwarza informacje z zakresu ochrony granic i kontroli ruchu granicznego,  sprawuje nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich,  chroni granice kraju w przestrzeni powietrznej,  zapobiega nielegalnemu transportowi odpadów i szkodliwych substancji, zapobiega handlowi bronią i narkotykami, prowadzi kontrolę legalności pracy wykonywanej przez cudzoziemców.

Jak wyglądają zarobki w Służbie Granicznej?

Straż Graniczna dla swoich pracowników zapewnia stabilne zatrudnienie od pierwszego dnia pracy, aż do emerytury. Poza wypłatą osoby w służbach mundurowych mogą liczyć na sporo korzyści takich jak: 

  • wsparcie w trudnej sytuacji materialnej, 
  • dofinansowanie mieszkania czy zakupu nieruchomości. 

Tak samo jak w przypadku pracy policjanta czy strażaka, wszystkie te dodatki są w stanie podnieść pensję. Oto jak prezentują się zarobki w straży graniczne na poszczególnych etapach służby:

  • Funkcjonariusz SG – czyli tzw. kursant poniżej 26 roku życia – wynagrodzenie miesięczne – 2 750 zł netto. Dodatkowo zwolnienie od podatku od osób fizycznych. 
  • Funkcjonariusz SG – kursant  powyżej 26 roku życia – miesięczne wynagrodzenie – 2 550 zł netto.
  • Funkcjonariusz SG – kontroler, młodszy asystent do 26 roku życia – miesięczne wynagrodzenie – 3 960 zł netto. Dodatkowo zwolnienie od podatku od osób fizycznych.
  • Funkcjonariusz SG – kontroler, młodszy asystent powyżej 26 roku życia – miesięczne wynagrodzenie – 3 640 zł netto.
  • Funkcjonariusz SG – w służbie stałej od 26 roku życia –  miesięczne wynagrodzenie – 4 230 zł netto. Dodatkowo zwolnienie od podatku od osób fizycznych, 
  • Funkcjonariusz SG – w służbie stałej powyżej 26 roku życia – miesięczne wynagrodzenie – 3 890 zł netto.

Zobacz też: http://www.insult.pl/straz-graniczna-jak-sie-do-niej-dostac/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here