Utworzenie Generalnego Gubernatorstwa

Na podstawie dekretu Hitlera z 12 października 1939 roku powołano Generalnego Gubernatora dla pozostałych obszarów okupowanych. Został nim prawnik z wykształcenia dr Hans Frak. Przedstawił on Hitlerowi plan postępowania z Polską i Hitler go zaaprobował. Ustalono, że Warszawa nie zostanie odbudowana, Zamek Królewski, jako symbol państwowości polskiej, zostanie zburzony, a siedzibą Generalnego Gubernatora będzie Kraków. Frank uzyskał od Hitlera daleko idące uprawnienia. 26 października 1939 roku proklamował on formalne utworzenie Generalnego Gubernatorstwa dla pozostałej części okupowanych polskich obszarów. W grudniu 1940 roku obok Generalnego Gubernatora utworzono tak zwany rząd Generalnego Gubernatorstwa. Między terenami włączonymi do Rzeszy, a tym nowym tworem istniała granica celna, walutowa, dewizowa i policyjna. Od połowy 1940 roku, dla określenia GG, posługiwano się terminem „kraj peryferyjny”. Początkowo GG miało być siedzibą Polaków, dlatego zwożono tam ludność polską wysiedloną z terenów wcielonych do Rzeszy.

http://www.complito.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here