Organizacje z trzeciego sektora

Teoria podziału każdego nowoczesnego państwa zakłada, że krajowa gospodarka dzieli się na trzy sektory. Pierwszy z nich to sektor publiczny, który jest tworzony przez wszystkie przedsiębiorstwa dające dobra obywatelom. A więc wliczamy do niego wszystkie państwowe przedsiębiorstwa. Drugi sektor, to sektor prywatny. Jak sama nazwa wskazuje należą do niego wszystkie przedsiębiorstwa, które są w rękach prywatnych inwestorów. I ostatnim trzecim sektorem, jest sektor ‘’non – profit’’. Tworzą go organizacje o takiej samej nazwie. Są to organizacja pozarządowe, które zostały zrzeszone na wniosek obywatela, lub ugrupowania obywateli. Jak sama ich nazwa wskazuje, organizacje ‘’non – profit’’ nie są nastawione na zarabianie. Ich idea jest dużo wyższa. Celem organizacji pozarządowych jest służba interesom społecznym. Istnieją organizacje, o zasięgu lokalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym. Każda z tych organizacji niesie pomoc swoim rodakom, lub obywatelom całego świata. Wszystko zależy jak szeroki ma zasięg działania.

http://www.mediaboss.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here