Znaczenie mediów w świecie

W czasach, kiedy Internet nie był już tylko wojskowym wynalazkiem, a zaczął trafiać do domów szarych obywateli i zyskiwać bardzo szybko wielkich entuzjastów, wciąż do wyeliminowania pozostała bariera technologiczna, która pozwalała na wprowadzanie go tylko w największych miastach. Infrastruktura umożliwiająca przesył danych na duże odległości była wtedy niedoskonała i bardzo skromna, w wielu krajach brakowało jakichkolwiek serwerów, a domowe urządzenia komputerowe były niedostępne i drogie, co sprawiało, że pierwsi do Internetu dostęp mieli bogacze. Boom na Internet przyczynił się niemniej do skokowego rozwoju we wszystkich tych dziedzinach a nowe rozwiązania z dziedziny IT pomogły w rozwoju wielu globalizacji, korporacjonizmu, usprawniając budowanie firm oraz zarządzanie nimi. Dzisiaj polityka zmieniła swój kształt przez Internet a obywatele mogą wreszcie na każdym kroku wypowiadać się na ważne dla nich tematy. Zwykli obywatele otrzymali narzędzie nie do przecenienia jeśli chodzi o zyskiwanie informacji i artykułowanie własnych poglądów, co bardzo poważnie wpłynęło na zmianę społecznej otwartości i tolerancji.

http://www.ecu-marketing.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here