Zabrane prawo jazdy

Czy warto posiadać prawo jazdy kategorii B? Z całą pewnością tak! Oczywiście dla jednych osób będzie ono tylko użytecznym dodatkiem, pozwalającym na podniesienie komfortu życia, dla innych zaś niezbędnym uprawnieniem z punktu widzenia pracy czy nauki. Na pewno jednak nikt z jednej czy drugiej grupy nie chciałby stracić raz zdobytego „prawka”. Niestety jednak sytuacje takie się zdarzają – co można wówczas zrobić?

Za co można stracić prawo jazdy w 2022 roku?

Czy zdobycie prawa jazdy jest obecnie trudne? I tak, i nie! Wszystko zależy od perspektywy, która w przypadku kursantów podchodzących do egzaminu jest dość nieciekawa – wiele osób twierdzi, że zdanie go jest bardzo trudne i uznaje za sukces dużo większy, niż np. zaliczenie roku na studiach. Z drugiej jednak strony liczba kierowców w Polsce dynamicznie rośnie i to w różnych grupach wiekowych. Trudno więc uznać zdobycie uprawnień do kierowania samochodem osobowym za bardzo problematyczne, choć na pewno wymaga to sporo nauki oraz nieco predyspozycji i odporności na stres. A jak wygląda zagadnienie utraty prawa jazdy? Tutaj także dużo zależy od perspektywy. Nie brak osób, które twierdzą, że odbiera się je za „głupstwa”. Jednak patrząc na potencjalne przyczyny, trudno uznać je za mało znaczące – np.:

  • Przekroczenie dozwolonej prędkości o 50 km/h – od 2022 roku przepis ten obowiązuje także poza terenem zabudowanym,
  • Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości,
  • Przewożenie większej liczby pasażerów, niż przewiduje dowód rejestracyjny pojazdu,
  • Ucieczka z miejsca wypadku,
  • Przekroczenie dopuszczalnej ilości punktów karnych.

Oczywiście w poszczególnych sytuacjach prawo jazdy może być odebrane na różny okres. Niekiedy, np. w przypadku przekroczenia prędkości, decyzja taka może być też cofnięta. Dotyczy to jednak jedynie sytuacji, w których zbyt szybka jazda była uzasadniona ważną przyczyną – czyli z reguły ratowaniem zdrowia lub życia.

Odzyskanie prawa jazdy – czy to możliwe?

Najlepszym sposobem na zachowanie uprawnień do kierowania pojazdami jest po prostu przestrzeganie przepisów. Niestety jednak, jak pokazuje praktyka, nie zawsze nam się to udaje. Dlatego też warto mieć świadomość, że poza niektórymi przypadkami istnieje możliwość odzyskania dokumentów. Dożywotni zakaz prowadzenia auta może bowiem orzec sąd, jednak dzieje się to niezmiernie rzadko. W większości przypadków mówimy o zakazie na okres od trzech miesięcy do trzech lat. Jednocześnie warto podkreślić, że jazda pomimo zabrania uprawnień jest bardzo złym i nierozsądnym pomysłem. W przypadku kontroli możemy się spodziewać bardzo poważnych konsekwencji prawnych – w postaci grzywny, kary pozbawienia wolności oraz odebrania dokumentów na dłuższy czas. Warto bowiem pamiętać, że działanie takie jest traktowane jako przestępstwo.

Jak odzyskać odebrane prawo jazdy?

Kluczową kwestią związaną z procedurą odzyskania utraconego prawa jazdy jest fakt, że jest ona zależna od sytuacji. Najprościej jest w przypadku, gdy długość kary wynosi do jednego roku. Wówczas konieczne jest jedynie:

  • Sprawdzenie ważności badań lekarskich i w razie konieczności wykonanie nowych – badania psychologiczne kierowców są oferowane przez wiele firm i przychodni, a ich koszt to około 100-150 zł.
  • Wypełnienie odpowiednich wniosków i zapłacenie za wydanie nowych dokumentów.

W takiej sytuacji, o ile spełniliśmy wszystkie wymogi, to prawo jazdy wróci do nas prawie że automatycznie, choć musimy je oczywiście odebrać osobiście. Dużo trudniej jest w przypadku zatrzymania uprawnień na dłuższy okres. Wówczas po odbyciu kary należy ponownie podejść do egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy. Nie znaczy to, że musimy przechodzić cały kurs prawa jazdy kat B, jednak szczególnie w przypadku wieloletnich okresów bez możliwości jazdy jest to wskazane. Co warte dodania, w przypadku zabrania dokumentów z powodu jazdy po alkoholu można wnioskować o zmianę sposobu odbywania kary. Możliwe jest to po minięciu połowy jej czasu lub 10 latach w przypadku bezterminowego zabrania uprawnień. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy przez sąd, dana osoba będzie mogła poruszać się samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową.

Odebranie prawa jazdy to duży problem, dlatego też najlepiej po prostu do tego nie dopuścić. Jeśli jednak sytuacja taka nam się przytrafiła, to dobrze jest pamiętać, że w przypadku kary o długości do 12 miesięcy dokumenty wrócą do nas bez większych problemów. W przypadku dłuższego zatrzymania konieczne jest zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego. Pomóc w tym może z kolei dobry kurs nauki jazdy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here